ศิษย์เก่าวนศาสตร์ ยื่นหนังสือถึงปลัดฯ สอบวินัยอธิบดีส่งเสริมการเกษตร

ศิษย์เก่าวนศาสตร์ ยื่นหนังสือถึงปลัดฯ สอบวินัยอธิบดีส่งเสริมการเกษตร

ศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เข้ายื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสอบวินัย สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้วาจาไม่สุภาพ ดูหมิ่นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนิสิต สร้างความไม่พอใจในวงกว้าง

กะฉ่อนวาไรตี้

กะฉ่อนมิวสิค

ต่างประเทศ

กะฉ่อนพาเที่ยว