ระบบให้น้ำอัจฉริยะ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ระบบให้น้ำอัจฉริยะ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

“ช่วงหลายปีที่ผ่านมา บ้านเราเจอปัญหาภัยแล้งหนัก ปริมาณน้ำน้อยมีไม่พอปลูกพืช เกษตรกรต้องปั๊มน้ำบาดาลขึ้นมารดน้ำพืชผัก โดยที่ไม่รู้ว่าพืชต้องการน้ำเวลาไหน...

กะฉ่อนวาไรตี้

กะฉ่อนมิวสิค

กะฉ่อนพาเที่ยว