ลงชื่อหนึ่งล้านเสียงห้ามใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

ลงชื่อหนึ่งล้านเสียงห้ามใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

โครงการ European Citizens Initiative ซึ่งเป็นกลไกที่มีเป้าหมายเพื่อให้พลเมืองของสหภาพยุโรปเข้าร่วมโดยตรงในการพัฒนานโยบายของสหภาพยุโรป และขณะนี้มีประชาชนราว 1 ล้านคนได้ลงนามเรียกร้องให้สหภาพยุโรปออกกฎห้ามการใช้ยาปราบศัตรูพืช

กะฉ่อนวาไรตี้

กะฉ่อนมิวสิค

คลิป-วีดีโอ

กะฉ่อนพาเที่ยว

ยานยนต์