คนสุราษฎร์ฯ นับพันร่วมพิธีสรงน้ำสรีระสังขาร "หลวงปู่แสง" เกจิดังภาคใต้

คนสุราษฎร์ฯ นับพันร่วมพิธีสรงน้ำสรีระสังขาร "หลวงปู่แสง" เกจิดังภาคใต้

ชาวสุราษฎร์ธานี ร่วม 1,000 คน แห่ร่วมพิธีสรงน้ำสรีระสังขาร "หลวงปู่แสง" อาลัยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ภาคใต้ หลังมรณภาพด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด

กะฉ่อนวาไรตี้

กะฉ่อนมิวสิค

ต่างประเทศ

กะฉ่อนพาเที่ยว

กะฉ่อนพาชิม

Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET