มฟล.เปิดห้องการบินให้นศ.ฝึกงาน

มฟล.เปิดห้องการบินให้นศ.ฝึกงาน

ที่อาคารเอ็มสแควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ก.พ. รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. แถลงข่าวเปิดอาคารแห่งการเรียนรู้ (M-Square)

กะฉ่อนวาไรตี้

กะฉ่อนมิวสิค

คลิป-วีดีโอ

กะฉ่อนพาเที่ยว

กะฉ่อนพาชิม

ยานยนต์