ทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย ทัวร์ไทยวันสุดท้าย ผอ. ขอบคุณหน่วยงานหนุนโครงการ

ทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย ทัวร์ไทยวันสุดท้าย ผอ. ขอบคุณหน่วยงานหนุนโครงการ

คณะทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย ทัวร์ไทยวันสุดท้ายเที่ยวเมืองโบราณ เก็บเกี่ยวข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ชาติไทย 4 ภาค ซึมซับกับความงดงามของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ด้าน ผอ.โครงการ ขอบคุณหลายหน่วยงานสนับสนุนด้วยดี

กะฉ่อนวาไรตี้

กะฉ่อนมิวสิค

กะฉ่อนพาเที่ยว

กะฉ่อนพาชิม